c77 ringo gakuen mayonnaise joseiki nai no piston undou ni yoru masatsu taiden wo riyou shita hatsuden system no rekishi history of piston friction powered electricity generation system via the female reproductive organ english desudesu cover